Szukaj

Prezydent stoi na straży umowy społecznej

Naszym zdaniem Prezydent stoi na straży umowy społecznej, czyli tych norm, co do których mamy konsensus i które tak dobrze nam się sprawdzają. Rolą Prezydenta jest zapewnić, byśmy kierowali się tym, co nas łączy bardziej niż dzieli. Nigdy nie było ważniejsze niż dziś, byśmy zatrzymali się na chwilę i zastanowili nad naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym i różnorodnym społeczeństwem.

Chcemy Prezydenta, który będzie rzecznikiem swojego narodu, zarówno w kraju jak i poza nim, ale bez arogancji i nachalności. Nie zapominajmy, że Prezydent jest jedynym wybranym bezpośrednio przez naród przedstawicielem władzy wykonawczej, stąd i waga urzędu wielka.

Prezydent to symbol jedności narodu. Naród i Prezydenta łączy bezpośredni związek, stąd Prezydent zawsze, bez wyjątku, musi przede wszystkim dbać o interes całego społeczeństwa. tu Jego obowiązkiem jest przestrzegać najważniejszych zasad parlamentaryzmu i zapewnić, by w kraju funkcjonował skuteczny rząd w oparciu o wolę parlamen

Lecz gdyby z jakichś powodów Althing przekroczył swoje prerogatywy i sprzeniewierzył się umowom społecznym i zasadom, któreśmy do tej pory szanowali, wówczas Prezydent musi być gotowy do interwencji i poddać sprawy pod bezpośredni osąd narodu. Mogłoby to mieć miejsce, gdyby istniało zagrożenie ograniczenia wolności słowa, praw kobiet lub kochających inaczej. Tu w kraju brzmi to na szczęście jak jakiś odległy absurd, ale właśnie to obserwowaliśmy coraz częściej w krajach naszej części świata.

Nie wolno nam nigdy zasnąć na warcie. Obowiązkiem Prezydenta jest stać na straży. Strzec swojego narodu!
W tym kontekście ważne jest także, by Prezydent potrafił bez ogródek rozmawiać z innymi przedstawicielami władzy. Prezydent musi mieć siłę i odwagę aby bez wahania podejmować szczere rozmowy z innymi władarzami.

Prezydentowi nie wolno uzależniać się od innych rządzących i sprawujących władzę, ponieważ reprezentuje on naród w stosunkach z rządem każdorazowo wybieranym przez parlament.

FLEIRI MÁLEFNI